Clam Shell Buckets

Orange Peel Buckets, Grapple Buckets, Trash Handling Buckets

Mack Op-35-4 OP pulpwood
Stock #ATT-2234
$6,000

Owen rock Grappel
Stock #ATT-2244
$6,000

Esco Rock Grappel
Stock #ATT-2306
$4,000

Owen Rock Grappel
Stock #ATT-1890
$7,800

Hayward 3 Blade
Stock #HLA-133
$6,500

Detroit/Kiesler Trash Handling
Stock #ATT-2545
$6,000

Erie Demolition Grapple
Stock #ATT-2462-C
$6,000

Erie Demolition Grapple
Stock #ATT-2465-C
$6,000

Erie Demolition Grapple
Stock #HLA-211
$6,000

 

3 Yard Buckets

Erie Round Nose 3 Yd
Stock #ATT-1891
$8,200

 

2 1/2 Yard Buckets

BlawKnox Material Handling 2 1/2 Yd
Stock #ATT-1405
$6,100

Yaun Material Handling 2 1/2 Yd
Stock #HLA-220
$6,400

2 1/2 Yd Bucket
Stock #ATT-1540
$4,800

 

2 Yard Buckets

Owens 2 Yd
Stock #HLA-163
$6,800

Owen 2 Yd
Stock #HLA-264
$6,800

Erie 2 Yd
Stock #ATT-1435

Owen SCL- Hvy Mat Handling 2 Yd
Stock #ATT-2241
$6,800

 

1 1/2 Yard Bucket

1 1/2 Yd Bucket
Stock #ATT-1470
$6,500

Blaw Knox 1 1/2 Yd
Stock #ATT-821
$6,500

Blaw Knox 1 1/2 Yd
Stock #ATT-1957
$8,700

Williams Mdl 40 MS 1 1/2 Yd
Stock #ATT-1169

1 1/2 Yd
Stock #ATT-1264
$5,000

Williams 54E 1 1/2 Yd
Stock #ATT-1563
$8,700

Erie Model#WR112 1 1/2 Yd
Stock #ATT-2436-C
$6,500

Williams 27R 1 1/2 Yd
Stock #HLA-218
$4,900

Esco Mdl#WR1260 1 1/2 Yd
Stock #ATT-2450-C
$7,800

48″ w/teeth 1 1/2 Yd
Stock #HLAT-357
$10,000

44″ Haiss w/teeth 1 1/2 Yd
Stock #HLAT-362

44″ 1 1/2 Yd
Stock #HLAT-356
$7,000

 

1 Yard Buckets

1 Yd Bucket
Stock #ATT-828
$2,500

Owens w/teeth 1 Yd
Stock #ATT-1009
$4,500

Erie w/teeth 1 Yd
Stock #ATT-2457-C
$6,000

Erie Model 1DT ! Yd
Stock #ATT-2458-C
$6,900

Owens GP 1 Yd
Stock #ATT-2243
$5,500

1 Yd Bucket
Stock #ATT-2207
$3,800

 

3/4 Yard Buckets

Johnson 3/4 Yd
Stock #ATT-835
$2,300

Strom Roundnose w/teeth 3/4 Yd
Stock #ATT-728
$3,500

Erie 3/4 Yd
Stock #ATT-1005
$2,300

Owens 3/4 Yd
Stock #ATT-1326
$2,300

PMCO 3/4 Yd
Stock #ATT-1841
$2,300

Williams Model HC30 3/4 Yd
Stock #ATT-1837

Johnson w/teeth 3/4 Yd
Stock #ATT-2220
$4,800

Owens 32″ 3/4 Yd
Stock #HLA-165
$2,400

Owens w/teeth 32″ 3/4 Yd
Stock #HLA-167
$2,600

Owens w/teeth TypeM sz 230 3/4 Yd
Stock #HLAT-360

3/4 Yd Bucket
Stock #HLA-222
$2,300

Johnson w/teeth 3/4 Yd
Stock #HLA-358

Johnson w/teeth 3/4 Yd
Stock #ATT-1952
$3,800

Erie 3/4 Yd Bucket
Stock #ATT-2515-C
$2,200

 

5/8 Yard Buckets

Owens w/teeth 5/8 Yd
Stock #ATT-2455-C
$3,000

Haiss Rehandling 32″ 5/8 Yd
Stock #ATT-1548
$4,800

Owens w/teeth 5/8 Yd
Stock #ATT-2460-C
$3,000

 

 

1/2 Yard Buckets

1/2 Yd Bucket
Stock #ATT-1396
$1,500

Blaw Know 32″ 1/2 Yd
Stock #ATT-2211
$1,800

PMCO 1/2 Yd
Stock #ATT-1547
$1,500

Haiss 1/2 Yd
Stock #ATT-1948
$1,800

Pettibone 1/2 Yd Clam ATT-2557-C

Owens w/teeth 1/2 Yd
Stock #ATT-1949
$1,800

 

Owens w/teeth 1/2 Yd
Stock #ATT-2459-C
$1,900

 

 

3/8 Clamshell Buckets

Erie 3/8 Yd
Stock #Att-2388-C

Misc Clamshell Buckets

Owens no teeth 42″
Stock #ATT-1953

36″ Clam Bucket
Stock #ATT-2461-C

Esco 32″
Stock #ATT-14011

Owen Round Nosed Stock #ATT-2560